ONU: El Relator James Anaya presenta els informes de 2011 sobre drets dels pobles indígenes Imprimeix
Drets indígenes - Drets indígenes
dijous, 22 de setembre de 2011 07:56

Tags: Drets humans | extractives | indígenes | ONU

CEPPDI, 21 de setembre, 2011.- A Ginebra, el 20 de setembre, en el XVIII període de sessions del Consell de Drets Humans, el Relator Especial sobre els Drets dels Pobles Indígenes, James Anaya, presenta els seus informes 2011, corresponents al tercer any del seu mandat, període setembre 2010 - setembre 2011.

El conjunt d'informes comprèn:

- Informe Anual al Consell de Drets Humans, informe d'activitats del Relator. El tema central d'aquest any són les indústries extractives i les seves operacions dins o properes a territoris indígenes.

- Informe Anual de Comunicacions 2010-2011, amb els casos i denúncies rebudes i analitzades.

- 4 informes de visites a països: Nova Zelanda, Nova Caledònia (França), República del Congo, Sapmi (Finlàndia, Noruega, Suècia)

- 3 informes especials de casos visitats a Costa Rica, Guatemala i Surinam.

Tema central de l'informe 2011: Indústries extractives que realitzen operacions dins de territoris indígenes

L'Informe Anual 2011 aborda el tema de les Indústries extractives que realitzen operacions dins de territoris indígenes o en proximitat d'ells

El Relator Especial dedica la segona part del seu informe a l'anàlisi de l'impacte de les indústries extractives que realitzen operacions dins de territoris indígenes o en proximitat d'ells, sobre la base d'un qüestionari distribuït als governs, els pobles indígenes, les empreses i la societat civil. Assenyala en la seva introducció:

"La consciència creixent de l'impacte que tenen les indústries extractives en els drets dels pobles indígenes cobra una major importància per les preocupacions manifestades en moltes de les respostes rebudes, que confirmen l'afirmació que aquests projectes i indústries estan convertint-se en els més greus reptes a l'exercici dels drets dels pobles indígenes."

"Aquesta situació es veu empitjorada, a més, per la falta de comprensió tant de les normes bàsiques mínimes relatives a l'efecte de les indústries extractives soferts pels pobles indígenes com de la funció i la responsabilitat de l'Estat per assegurar la protecció dels seus drets."

Informe de comunicacions. Casos analitzats

En un Addendum 1, el Relator presenta l'Informe anual de Comunicacions, amb 12 casos rebuts en el període desembre 2010- maig 2010, resumint les reclamacions rebudes i l'intercanvi de comunicacions amb els respectius Governs.

Aquest informe es complementa amb l'informe de comunicacions conjuntes de tots els Relators Especials (A/HRC/18/51),que es presenta per primera vegada.

Els casos que s'inclouen a l'Informe de Comunicacions 2011 del Relator Anaya són els següents:

- Xile: Situació dels presos maputxe en una vaga de fam i l'aplicació de la llei antiterrorista en contra seva

- Xile: Situació del poble Rapa Nui a la Illa de Pasqua

- Costa Rica: Situació del poble Térraba i el projecte hidroelèctric El Diquís

- Etiòpia: Situation of the Gilgel Gibe III hydroelectric project on the Omo River

- Guatemala: La situació de problemes socials i ambientals generats per la mina Marlin i altres temes relacionats a aquesta situació

- Israel: Situation of unrecognized Bedouin villages in the Negev desert

- Malàsia: Situation of the Long Teran Kanan village and native customary rights in Sarawak

- Mèxic: Situació de l'atorgament de concessions mineres a la regió de Wirikuta, Real de Catorze, Sant Luis Potosí, on es troben llocs sagrats del Poble wixárika (huichol)

- Tailàndia: Exhumation of Hmong graves at Wat Tham Krabok

- Estats Units: Situation of the Native Americans in relation to artificial snowmaking from recycled wastewater in the San Francisco Peaks

Informe de visites a països

Els addendum 2 a 8 contenen els informes de missions realitzades a països: Nova Zelanda, Nova Caledònia (França), República del Congo, Sapmi (Finlàndia, Noruega, Suècia). I els informes especials sobre Costa Rica, Guatemala i Surinam.

Properes visites a països

En el seu Informe al Consell de Drets Humans, el Relator Especial informa que "Ha rebut invitacions dels Governs de Panamà i d'El Salvador per avaluar la situació dels pobles indígenes en aquests països. El Relator Especial ha fet sol·licituds, encara pendents, per visitar Bangladesh, Cambodja, els Estats Units d'Amèrica, Malàisia i Papua Nova Guinea, i espera rebre respostes favorables sobre aquest tema."

Enllaços d'interès

Portal web del Centro de Políticas Públicas (CEPPDI)

Portal web del Relator Especial James Anaya

Article de Bartolomé Clavero: Relator sobre Derechos de los Pueblos Indígenas: evaluación de la encuesta sobre industrias extractivas, publicat el 22 de setembre de 2011