cash advance
Reclamant els drets indígenes en el Parlament de Catalunya Imprimeix Correu electrònic
Drets indígenes - Drets indígenes
dijous, 26 de novembre de 2009 10:28

Tags: Aidesep | Drets humans | Tractat lliure comerç | Transnacionals | treball forçat

En el marc de les activitats programades dins la Plataforma de Seguiment d’Indústries Extractives (PSIE), el passat 12 de novembre a les 4 de la tarda la Lliga dels Drets dels Pobles va participar conjuntament amb Alternativa intercanvi amb els pobles indígenes, Associació Catalana d’Enginyers sense Fronteres, Campanya d’Afectats per Repsol-YPF i Entrepobles a la comissió de cooperació i solidaritat del Parlament de Catalunya.

Veure video al Youtube.

L’objectiu de la sessió de treball era discutir l’acció catalana en relació amb les empreses extractives de recursos a les zones amb presència de pobles indígenes i els possibles impactes d’aquestes empreses sobre els drets humans i els drets indígenes.

Per part de la comissió de cooperació i solidaritat del Parlament de Catalunya varem comptar amb la presència de:

-          José A. Donaire (President de la Comissió, Grup  PSC-CpC).

-          Antoni Comín (Grup PSC-CpC).

-          Rafael Luna (Grup PP).

-          Anna Figueras (Grup CiU).

-          Miquel Carrillo (Grup ERC).

-          Lluis Postigo (Grup ICV).

 Per part de la Generalitat de Catalunya varen assistir:

-          Andreu Felip, director de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

-          Xavier Badia, director de l’Oficina de Promoció de la Pau i els Drets Humans.

-          Marta Grau, responsable de l’Àrea d’Amèrica del Sud.

 

Resum de la sessió:

La sessió va iniciar-se amb el parlament de Martí Orta, representant de la Campanya d’Afectats per Repsol-YPF. Tot seguit es va passar la paraula a Lily La Torre, directora de l’organització peruana Racimos de Ungurahui, defensora dels drets indígenes. Va exposar que tres quartes parts del Perú són selva amazònica, AIDESEP, la federació d’organitzacions indígenes de la selva amazònica els representa a nivell nacional i s’està afrontant actualment a situacions molt adverses de persecució per part del govern de l’APRA. A partir de la firma del Tractat de Lliure Comerç el mateix govern va començar l’obertura de terres per concessions a diferents activitats extractives, malgrat alguns dels decrets legislatius que permetien aquesta obertura varen ser declarats d’inconstitucionals. D’aquí neixen els fets de Bagua el mes de juny de 2009 i les morts ocorregudes. Al Perú, les concessions petroleres es superposen als territoris indígenes. Repsol (amb un 9% d’accionariat català) té varis lots en concessió, que ocupen en total 41.000 km2 que és més del doble del territori de Catalunya. Aquestes concessions en alguns casos estan en zones amb presència de pobles en aïllament voluntari per tan en perill de genocidi.

 

Com a PSIE es sol·licita al Parlament de Catalunya:

-          que es comuniquin amb Repsol perquè paralitzin les seves activitats

-          es realitzi un estudi d’impacte de les empreses catalanes a territoris indígenes.

-          es faciliti assessoria tècnica perquè els representant indígenes puguin participar de les taules de diàleg iniciades amb el govern peruà

-          fagi el possible per evitar la dissolució d’AIDESEP

-          constituir un grup de treball que abordi aquestes qüestions: elaboració d’un informe d’impacte de l’acció catalana a l’exterior en matèria de drets humans, mecanismes amb els que poguem aplicar el Conveni 169 de la OIT que és llei a Espanya.

-          s’obri la discussió del Pla Director perquè es tingui en compte la inclusió de les indústries extractives i els pobles indígenes en el mateix.

-          Puguin visitar els zones crítiques del conflicte que estem exposant

Per part dels membres de la comissió de cooperació i solidaritat del parlament de Catalunya s’expressa la motivació per pendre accions en aquesta temàtica, s’expressa també la necessitat d’anar reorientant cada una de les nostres sol·licituds a la instància o administració oportuna, s’expressa el compromís de poder fer una llei de transparència a nivell català i ens remeten perquè els fem arribar els objectius de la nostra plataforma per tal de poder-los treballar.