cash advance
ONU: S’inicia la desena sessió del Fòrum Permanent per les Qüestions Indígenes Imprimeix Correu electrònic
Drets indígenes - Drets indígenes
dilluns, 16 de maig de 2011 07:56

Tags: indígenes | ONU

Servindi, 16 de maig, 2011.- Amb la presència de més de 1300 participants s'iniciarà avui la desena sessió del Fòrum Permanent per a les Qüestions Indígenes (FPCI) a la seu de les Nacions Unides a Nova York, sota la presidència de la líder miskita, de Nicaragua, Myrna Cunningham.

El Fòrum Permanent és un organisme assessor del Consell Econòmic i Social (Ecosoc), amb el mandat d'examinar les qüestions indígenes relacionades al desenvolupament econòmic i social, la cultura, l'educació, la salut, el medi ambient i els drets humans.

Aquest any, el Fòrum Permanent no tindrà un tema especial sinó que es tractarà d'una sessió de revisió i se centrarà en l'aplicació de les seves recomanacions sobre el desenvolupament econòmic i social; el medi ambient i el consentiment lliure, previ i informat.
En les seves nou sessions anteriors el Fòrum Permanent va fer 131 recomanacions relacionades amb el desenvolupament econòmic i social, 127 amb el medi ambient i 35 relacionats amb el consentiment lliure, previ i informat.

El Fòrum Permanent és el major espai d'examen de les qüestions indígenes a nivell de les Nacions Unides i en el qual participen representants dels Estats membres, dels organismes de les Nacions Unides i la societat civil.
Es destaca per la nodrida assistència de delegats de les organitzacions dels pobles indígenes, d'organitzacions no governamentals (ONG), investigadors i especialistes vinculats a temes indígenes.


Diàleg amb UNICEF i desafiaments dels organismes ONU

Durant la segona setmana del període de sessions, el Fòrum Permanent durà a terme un diàleg en profunditat amb el Fons de les Nacions Unides per a la Infància (UNICEF).
L'objectiu és obtenir una millor comprensió de les seves funcions i considerar alguns dels reptes i oportunitats que enfronten els organismes de les Nacions Unides en l'acompliment dels seus mandats, especialment les relacionades amb els pobles indígenes.

L'enfocament regional especial del Fòrum Permanent aquest any serà sobre els pobles indígenes de l'Amèrica central i del sud i la regió del Carib.
Altres característiques especials del seu programa 2011 inclou un debat sobre la missió del Fòrum Permanent de Colòmbia, un debat de mig dia de durada sobre el dret dels pobles indígenes i l'aigua i discussions sobre els estudis realitzats aquest any pel Fòrum Permanent.

Miembros del Foro Permanente 2011-2013

 

Electos por ECOSOC (nominados por gobiernos):

 1. Alvaro Esteban Pop (Guatemala)
 2. Andrei Nikiforov (Federación Rusa)
 3. Bertie Xavier (Guyana)
 4. Eva Biaudet (Finlandia)
 5. Helen Kaljulate (Estonia)
 6. Megan Davis (Australia)
 7. Paimaneh Hasteh (Irán)
 8. Simon William M’Viboudoulou (Congo)

Seleccionados por el Presidente de ECOSOC (nominados por las organizaciones indígenas):

 1. Myrna Cunningham (Nicaragua)
 2. Saúl Vicente Vázquez (México)
 3. Anna Naikanchina (Federación Rusa)
 4. Edward John (Canadá)
 5. Raja Devashish Roy (Bangladesh)
 6. Dalee Sambo Dorough (Estados Unidos)
 7. Valmaine Toki (Nueva Zelanda)
 8. Paul Kanyinke Sena (Kenya)

Documentos de la décima sesión Foro Permanente

Entre la documentación disponible para este año se encuentran los siguientes documentos:

 • Análisis preparado por la secretaría del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas: desarrollo económico y social, medio ambiente y consentimiento libre, previo e informado. El análisis hace un resumen de la aplicación de las recomendaciones hechas por el FP sobre los temas de desarrollo y consentimiento a partir de los informes recibidos de los estados, agencias del sistema de la ONU y otros actores (E/C.19/2011/13).
 • Resumen del informe y recomendaciones de la misión del Foro Permanente a Colombia (E/C.19/2011/3)
 • Estudio sobre el estado de aplicación del Acuerdo de Chittagong Hill Tracts (informe de la visita del FPCI a Bangladesh para examinar el grado de cumplimiento de los acuerdos de paz de 1997 en esa región) (E/C.19/2011/6)
 • Estudio sobre los pueblos indígenas y las empresas para examinar los mecanismos y las políticas existentes en relación con las empresas y los pueblos indígenas y determinar las mejores prácticas (les adjuntamos el informe final del FP sobre este tema después de varios informes de otros miembros del FPCI en sesiones anteriores. (E/C.19/2011/12)
 • Respuesta a las observaciones formuladas por algunos Estados Miembros acerca del anexo del informe del Foro Permanente sobre su 8º período de sesiones (E/2009/43) en la serie de sesiones de carácter general del período de sesiones sustantivo del Consejo Económico y Social, en julio de 2009 (durante la sesión de ECOSOC, algunos estados expresaron su preocupación sobre el comentario General del FPCI sobre la Declaración; varios expertos del Foro responden a dichos comentarios sobre el mandato del Foro según el artículo 42 de la Declaración y sobre el valor de la misma. (E/C.19/2011/2)
 • Derecho Penal Internacional y Defensa Judicial de los Derechos de los Pueblos Indígenas (informe encargado por el Foro Permanente al Dr. Clavero) (E/C.19/2011/4)
 • Informe de la Reunión del Grupo de Expertos Internacionales sobre los Pueblos Indígenas y los Bosques (el informe recoge el desarrollo y conclusiones de la reunión de expertos organizada por el Foro y celebrada en enero de 2011; los documentos presentados por los participantes y el programa de la reunión están disponibles en http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/EGM_IPF.html.) (E/C.19/2011/5).

En relación con las agencias de las Naciones Unidas, la secretaría hace un resumen de la información recibida en su documento E/C.19/2011/9.

También se encuentran disponibles los informes de la reunión preparatoria del Grupo Interinstitucional de Apoyo (2011/10), que trató como tema central el de salud de los pueblos indígenas (E/CN.19/2011/10).

Asimismo, se encuentran informes individuales de las siguientes agencias: ONU Habitat, OACDH, UNICEF, UNESCO, PMA, OMS, OMPI, CMNUCC, UNFPA, OIM, FAO, OIT, CDB, Departamento de Asuntos Políticos, ONUSIDA, Departamento de Información Pública y FIDA.

Otros informes especiales presentados por las agencias de la ONU son: el Informe del grupo de expertos técnicos internacionales sobre el tema “Seguimiento, indicadores, mecanismos y datos para evaluar el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas” (E/C.19/2011/11).

De la misma forma se encuentra el Informe de seguimiento a las recomendaciones efectuadas por el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas en su IX Sesión (Nueva York, 19-30 Abril 2010) sobre el rol del Sistema de Naciones Unidas en el Alto Parapetí, presentado por el sistema de la ONU en Bolivia en relación con la misión del Foro Permanente al país para examinar el trabajo forzoso entre el pueblo guaraní.

Los siguientes estados han presentado informes al Foro Permanente para esta sesión: Bolivia, Suiza, Ecuador, Burkina Faso, El Salvador, Chile, Perú, EE.UU., España, Níger, Guyana y Finlandia.

La Secretaría ha preparado una nota resumen sobre los contenidos de dichos informes (E/C.19/2011/8: Información de los Estados sobre su respuesta a las recomendaciones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas)

En la página web del Foro Permanente pueden encontrar también información sobre los eventos paralelos que se realizarán durante la sesión y las instrucciones para solicitar reuniones con el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas.