cash advance
ONU: "Decisió del Consell de DDHH privilegia les transnacionals davant dels drets humans" Imprimeix Correu electrònic
Impactes - Impactes
dijous, 23 de juny de 2011 14:37

Tags: Drets humans | ONU | Transnacionals

Enlazando Alternativas, 22 de juny, 2011.- El Grup de Treball Transnacionals (GT ETNs) / Tribunal de la Xarxa Birregional Enlazando Alternativas lamenta la decisió del Consell de DDHH de l'ONU del 16 de juny de 2011 de recolzar els "Principis Rectors" elaborats pel Relator Especial sobre els Drets Humans, les Empreses Transnacionals i Altres Empreses, John Ruggie. Aquesta decisió representa una gran reculada en la lluita per la defensa dels drets humans i contra els abusos de les ETNs.

Una de les principals falles del text de Ruggie és que ignora la necessitat de comptar amb mecanismes vinculants sobre les operacions d'empreses transnacionals per prevenir de manera efectiva els seus abusos. Per contra, amb prou feines proposa mecanismes de compliment voluntari - com ara programes de Responsabilitat Social Corporativa - que, segons el GT ETNs/Tribunal de la Xarxa Birregional, no garanteixen el respecte i la protecció dels drets humans. A la seva declaració sobre el procés, signada per més de 30 organitzacions i moviments socials d'Europa i Amèrica Llatina, el GT va afirmar que "aquests mecanismes són utilitzats per les empreses com a cortina de fum per ocultar la seva actuació abusiva i desviar qualsevol temptativa d'adoptar mecanismes de control obligatori".

La Delegació de la República d'Equador també va manifestar la seva inconformitat amb l'Informe, per considerar que “deixa de banda el tema fonamental que dóna origen a aquest mandat especial, que és la creació d'un marc legal internacional vinculant per a les transnacionals i els drets humans. Tampoc compartim la visió “gradualista”, que dilata injustificadament el debat i el tractament d'aquest element primordial, que és la pedra angular de tota la problemàtica”.

Per al seu posicionament respecte l'informe del Relator Especial, les organitzacions del GT-ETNs/Tribunal es van basar en l'extensiu treball de recerca i denúncia de les violacions de drets humans a Amèrica Llatina per part d'empreses transnacionals europees elaborat per a la preparació de les tres sessions del Tribunal Permanent dels Pobles (TPP), realitzades entre 2006 i 2010. A partir d'aquestes sessions, el TPP va concloure que les violacions dels drets per part de les empreses són de naturalesa sistemàtica, i no esdeveniments aïllats. També es va comprovar l'existència d'un entramat jurídic compost per tractats de lliure comerç i inversions i per arbitratges internacionals, per a la resolució de disputes inversora-Estat, que generalment beneficien a les corporacions transnacionals. Aquesta arquitectura d'impunitat, establerta amb la complicitat dels Estats i les institucions financeres internacionals, subordina els drets dels pobles als “drets” de les empreses i a l'obtenció de guanys.

El GT-ETNs/Tribunal espera que el Consell de Drets Humans de l'ONU, en el seu treball futur sobre aquest tema, defineixi i implementi un procés per a l'elaboració i adopció d'una normativa legal vinculant per a les operacions de les empreses transnacionals i exigeix que la CDH doni prioritat a les veus de les comunitats afectades per l'actuació d'empreses transnacionals i vetlli per garantir que el seu dret a ser sentides i reconegudes, així com l’accés a la justícia, sigui respectat i protegit.

Enllaços d’interès:

Declaració del Grup de Treball sobre Transnacionals de la Xarxa Enlazando Alternativas

Portal Enlazando Alternativas

Portal Consell Drets Humans ONU