cash advance
La victòria en constant lluita per la defensa dels drets humans de les camperoles i camperols Imprimeix Correu electrònic
Drets indígenes - Drets indígenes
dimarts, 13 de novembre de 2012 11:32

Tags: ONU

Via Campesina .  El passat 27 de setembre va ser aprovada la resolució del Consell de Drets Humans de Nacions Unides que suggereix un nou instrument internacional per promoure i protegir els drets de camperoles i camperols i altres persones treballadores a les zones rurals.

El Consell de Drets Humans de les Nacions Unides va adoptar una resolució històrica fent al·lusió a un nou instrument en favor dels drets d’una població estimada de 1,2 mil milions de camperols i camperoles i altres persones que treballen a les zones rurals.
La resolució (A/HRC/21/L23) remarca el paper fonamental de les comunitats camperoles per a la producció d’aliments i també en el rerefons de problemes contemporanis com els creixents conflictes per la terra, l’aigua, els preus d’aliments i les crisis climàtiques.

La resolució es basa en l'informe del Comitè Assessor del Consell de Drets Humans de l'ONU titulat "Estudi Final del Comitè Assessor de la Comissió de Drets Humans sobre l’avanç dels drets dels camperols i camperoles i altres persones treballadores a les zones rurals" (A/HRC/19 / 75). Aquest estudi va ser aprovat per aquest òrgan sobre el dret a l’alimentació en la 19 ª reunió del Consell de Drets Humans (març 2012). En aquesta sessió, la resolució sobre el dret a l’alimentació va ser adoptada per consens.

Aquesta ha estat una lluita llarga i renyida de “Via Campesina” per trencar amb la discriminació cap a la pagesia i per posar sobre la taula alternatives que poden utilitzar-se com a part del mandat de l'ONU. Les Nacions Unides van establir un estàndard per a la promoció i protecció dels drets humans de camperoles i camperols. La resolució sobre els drets de les persones camperoles segueix en l’esperit de la Declaració de les Nacions Unides sobre els Drets dels Pobles Indígenes.

En l’article 1, es proporciona una definició de les persones camperoles i altres persones treballadores de les zones rurals. Es reafirmen els seus drets a la vida i a un nivell de vida adequat (art. 3); els seus drets a la llibertat d’associació, d’opinió i d’expressió (art. 12) i els seus dret a tenir accés a la justícia (art. 13). A més, reconeix nous drets que podrien reforçar la seva protecció contra la discriminació. Aquests inclouen el dret a la terra i territori (art. 4), el dret a les llavors i el coneixement tradicional i les pràctiques agrícoles (art. 5), el dret als mitjans de producció agrícola (art. 6); el dret a la informació i a la tecnologia agrícola (art. 7); la llibertat per determinar els preus i els mercats per a la producció agrícola (art. 8); el dret a la protecció dels valors agrícoles locals (art. 9); el dret a la diversitat biològica (art.10) i el dret a preservar el medi ambient (art.11).

El reconeixement i una major protecció dels drets de camperoles i camperols ha estat un procés de baix a d’alt. Aquest procés es va iniciar a Indonèsia fa 12 anys, quan un membre de la Via Camperola, Serikat Petani Indonèsia (SPI) va portar la iniciativa a nivell regional i internacional. La Declaració dels Drets de les Camperoles i Camperols es va produir durant la Conferència Internacional de Drets Camperols l’any 2008 a Jakarta. Després de consultar als seus membres a tot el món, La Via Camperola va portar la iniciativa a les instàncies de les Nacions Unides.

Amb l’aprovació d’aquesta resolució, l'ONU reconeix que la qüestió de la fam no es poden abordar sense la interlocució de la pagesia. Les persones camperoles tenen un paper clau en la solució de la fam, la pobresa i els problemes relacionats amb el clima. Aquesta resolució reconeix que l'ONU ha de participar en un procés de deliberació entre les nacions, amb les comunitats camperoles i altres persones treballadores a les zones rurals.

A més, l'ONU també estableix tasques específiques per als governs nacionals amb la finalitat d’engegar programes i polítiques que promoguin la sobirania alimentària, millorin els mitjans de vida ruralsi protegeixin als camperols i camperoles. Els governs nacionals estan legalment reconeguts com a actors responsables en la protecció dels drets humans, especialment en relació amb els aliments i els mitjans de subsistència de camperoles i camperols. Si hi ha actors extraterritorials que provoquen problemes relacionats amb els factors esmentats anteriorment, és l'estat nació el primer actor que ha de respondre.

Finalment, la resolució també va significar que ara l'ONU reconeix a camperols i camperoles i altres persones que treballen a les zones rurals com a actors i partits amb drets humans que defensar. El reconeixement complet cobreix als petits agricultors i treballadors agrícoles –dones i homes, pobles indígenes, camperoles i camperols sense terra de tot el món, les comunitats de pescadors i als diferents grups que treballen a les zones rurals i, en particular, a les dones i homes camperols, petits propietaris, treballadors sense terra, pescadors , caçadors i recol·lectors.

Henry Saragih, Coordinador General de la Via Camperola va assenyalar: "La importància d’aquesta resolució per als camperols i camperoles i, en general, per a l’agenda dels drets humans, no es pot subestimar. Adoptant aquesta resolució, estem donant un altre pas important cap a la promoció i protecció dels drets de camperoles i camperols – i cap als drets humans i les llibertats fonamentals de totes les persones. "

No obstant això, va advertir que, "Malgrat aquest progrés, els camperols i camperoles encara s’enfronten a la marginalització, la pobresa extrema i altres violacions cap als seus drets. Sovint se’ns criminalitza, i representem el segon grup més vulnerable a l’hora del perill de perdre la vida a causa de les nostres activitats en defensa dels drets humans, els drets sobre la terra i els recursos naturals. D’altra banda, els camperols i camperoles han d’enfrontar-se a problemes específics en matèria d’accés a la justícia per a la protecció contra actes que violin els seus drets fonamentals, comportant a situacions d’impunitat generalitzada ".

L’ambaixadora Angélica Plans de Bolívia va dir en el seu discurs de lliurament de la resolució en el Consell: "La fam, com la pobresa, són encara un problema predominantment rural; i en la població rural són aquelles persones que produeixen els aliments els qui han sofert de manera desproporcionada, sobretot als països en desenvolupament. El Comitè Assessor va concloure en el seu últim estudi que els instruments internacionals de drets humans segueixen sent insuficients per protegir plenament els drets dels camperols i camperoles i altres persones que treballen a les zones rurals ".

La República Plurinacional de Bolívia va emetre per primera vegada un procés de resolució i de seguiment per a la protecció especial dels camperols i camperoles dins dels mecanismes de drets humans – en un treball conjunt amb Sud-àfrica, Equador i Cuba com a grup central dins d’aquest procés.

Finalment, la resolució estipula que el Consell de Drets Humans de l'ONU va prendre la decisió d’establir un grup de treball intergovernamental amb el mandat de negociar, concloure i presentar al Consell de Drets Humans un projecte de declaració de les Nacions Unides sobre els drets dels camperols i camperoles i altres persones treballadores a les zones rurals, sobre la base de l’esborrany presentat pel Comitè Assessor. La Via Campesina celebra la resolució i comparteix amb aquest grup central la seva determinació per desenvolupar el mecanisme de protecció.


Aquesta és en realitat una petita victòria per a camperoles i camperols al voltant del planeta. La nostra lluita contínua.

Font:Censat