cash advance
Comunitats de Pastaza exigeixen que els passius ambientals siguin identificats i solucionats abans del procés de consulta Imprimeix Correu electrònic
Recursos - Recursos
dimarts, 29 de gener de 2013 09:00

Tags: Conveni 169 OIT | Loreto

Aidesep, 16 de gener 2013. Abans que es realitzi el procés previ de consulta en el marc de la nova licitació del Lot 192 , l'Estat i l'empresa Pluspetrol han d'identificar tots els passius ambientals existents en la conca del riu Pastaza a fi que es solucionin totes les zones contaminades per les activitats petrolieres que es desenvolupen en aquesta zona de Loreto des de fa més de 40 anys, segons l'acord que van arribar les comunitats de la conca del Pastaza.

Així mateix, les comunitats van acordar exigir una compensació per l'ús de terres i indemnitzacions pels danys ambientals causats per l'explotació petroliera.

Quant a la decisió de Perúpetro d'ingressar a les comunitats, sense el coneixement i una coordinació prèvia amb les federacions, l'assemblea va acordar rebutjar aquesta forma de procedir de l'empresa estatal, doncs no respecta  la institucionalitat i la representació indígena.

A més, van considerar que les accions de Perúpetro és part d'una estratègia que busca excloure a les federacions indígenes del procés de consulta prèvia. Per això, exigeixen que es respecti el Conveni 169 de l'Organització Internacional del Treball (OIT) i es convoqui a les federacions a fi que siguin informades de tot el  treball de camp que pretenen realitzar.

Van demandar també que qualsevol ingrés a comunitats sigui coordinat oportunament amb les federacions i que els dirigents participin del recull d'informació anunciat per Perúpetro.

Les comunitats van acordar també que es delegui a Fediquep l'inici de les accions d'incidència i s'adoptin les mesures legals, a fi que es garanteixi que el procés de consulta es realitzi conforme a l'establert en el Conveni 169 de la OIT i la jurisprudència internacional sobre consulta prèvia.

Font:Aidesep