Campanya Indígenes, quan la terra camina Imprimeix

La campanya sobre els pobles indígenes parteix d'una experiència de l'entitat en activitats de difusió, relacionades amb projectes de cooperació amb comunitats indígenes de la selva peruana. A través de diverses eines de treball dirigides a col·lectius específics, es pretén donar a conèixer i denunciar la situació dels pobles indígenes davant del repte de la globalització. En concret es tracta sobre el dret a la terra, l'impacte socioeconòmic de les multinacionals, la sostenibilitat mediambiental, els canvis en les cultures indígenes i les perspectives de futur d'aquestes.

L'any 1992 la Lliga dels Drets dels Pobles va iniciar la realització anual de les Jornades sobre els Pobles Indígenes a Sabadell, amb un gran èxit de públic. Aquestes Jornades s'han completat amb la producció d'exposicions, la redacció d'articles, la presència en mitjans de comunicació, l'edició de publicacions i recursos didàctics, etc. Fa ja, doncs, 20 anys que l'entitat té com un dels eixos prioritaris de treball explicar i denunciar la situació dels pobles indígenes al món. Durant aquest temps s'ha procurat treballar en xarxa amb altres organitzacions catalanes que també treballen sobre aquesta temàtica.

Els motius que fan necessari el desenvolupament d'aquest programa vénen motivats per les injustícies que s'estan cometent contra els pobles indígenes, molt sovint a causa de la imposició dels països enriquits i de les multinacionals. Des del Nord podem evitar les situacions que s'estan donant a partir de la denúncia de fets molt concrets: la desforestació de les selves, la imposició de cultius de canya de sucre o d'oli de palma (per tenir agrocombustibles), etc.

Més informació a: www.indigenes.cat