Projecte d'empoderament de dones indígenes a Perú Imprimeix
Projecte: "Formació de líders femenines a l'Amazònia per l'enfortiment del desenvolupament integral dels districtes de Balsapuerto i Yurimaguas del Perú"
Localització: Districtes de Balsapuerto i Yurimaguas, Província de Alto Amazonas, Departament de Loreto, Perú. 
Contrapart: Asociación Seglar Misioneros de Jesús
FinançadorsAgència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

Descripció: El projecte busca la incorporació de la dona indígena i riberenca en el desenvolupament comunal, mitjançant processos de capacitació, comunicació, planificació i gestió que facin que els seus drets es compleixin des dels nivells familiars, comunals i institucionals.
El projecte s'estructura en quatre eixos d'intervenció:
- El primer és la recerca de representativitat de la dona, en les organitzacions comunals i de districte, a través de la seva participació en les Juntes d'Autoritats Comunals i en els Comitès Sectorials de Desenvolupament.
- El segon eix és l'enfortiment a l'organització de dones, en aquest eix es buscarà donar capacitats de gestió perquè puguin formular les seves propostes i presentar els seus projectes a les institucions de l'Estat.
- El tercer eix promourà que les institucions siguin sensibles a la realitat de la dona i busquin donar resposta a les seves necessitats, reorientant els seus serveis per a una major equitat de gènere.
- El quart eix és la defensa dels drets humans quan aquests siguin vulnerats i per això es comptarà amb assessorament legal i acompanyament personalitzat en els casos que es presentin.

Més informació a www.indigenes.cat